Asutamine Müük Nimekiri Teenused Kontakt -----------
 

 

.....................................Firmade asutamine.....................................

Uue firma asutamisel oleks vaja meile esitada  järgmised andmed:

  • Loodava firma ärinimede variandid.
  • Asutajate nimed (soovitav passikoopiad), isikukoodid,   elukohad ja osaluskapitali nominaalväärtused. Kui osanikul puudub Eesti isikukood, teatada sündimisaeg, teise riigi passi korral täpsustada, missuguse passiga on tegemist.  Kui asutamises osaleb juriidiline isik, siis teatada   registrikood, nimi ja juriidilise isiku otsus asutamises osalemise kohta. Volitused notariaalsed või kinnitatud apostilliga, sõltuvalt sellest, mis riigis välja antud.   Kas osanikud tasuvad osa eest rahalises või mitterahalises vormis. Kõigi osanike osade nimiväärtused. Juhatuse liikmete passiandmed, elukohad, firma sidevahendid.    Juhatuse liikmete esindusõigused.   
  • Firma asukoha- ja meili aadressid ning telefoni number.   
  • Majandusaasta algus ja lõpp.   
  • Nõukogu liikmete ja audiitori(kui on) nimed, isikukoodid ning audiitori tunnistuse number.  
  • Kontaktisikute nimed ja sidevahendid.
  • Palun täitke  ANKEET ja edastage andmed.

 

Osaühing ilma osakapitali sissemakseta!    Aega kulub max 24h

Kui Teil on vaja omandada kiirelt (max 24h) osaühing  ning avada pangaarve  järgmiseks tööpäevaks, siis soovitame Teil kasutada kiirasutamist internetis. Selle hind on 225 €. Sellest summast riigilõiv moodustab 185,34 €. Osakapitali 2500 € võib tasuda hiljem, mille kohta tehakse ka märge registris B-kaardil peale osakapitali tasumist.                                Kui tegevus on korralikult ettevalmistatud, siis andmete esitamine, riigilõivu eest tasumine ja allkirja andmine toimub arvutiga läbi äriregistri portaali  kahekümne kuni kolmekümne minutiga. Register teeb esitatud andmete alusel kande vähemalt 24 tunni jooksul. Tegelikult teeb register sageli uue osaühingu kande mõne tunni jooksul. Peale äriregistri kannet võib uue firma juhatus avada pangas arve ja alustada oma äritegevust.                                                         Kui Teil ei ole võimalik anda allkirja oma arvutiga, siis võib seda teha meie kontoris. Eelnevalt paluks teatada telefonil  50 65 093.     

Kui olete otsustanud, siis täitke  ANKEET

      

   

Volbeko Consult    Narva mnt 38, Tallinn 10152 I volbeko.consult@mail.ee

Tel +372 642 48 64 I +372 50 65 093 I skype:  ahlbeco